Det är byggherren som har det yttersta arbetsmiljöansvaret. Arbetsmiljöansvaret delas för planering/projektering (Bas-P) samt utförande/produktion (Bas-U). Vi hjälper gärna till med arbetsmiljöansvaret och biträder dig i frågor som rör arbetsmiljön genom hela byggprocessen. Jag har Bas-P/Bas -U utbildning.