Vi hjälper er gärna om ni skulle behöva förstärkning under vissa delar i processen. Tex. under upphandling av konsulter och entreprenörer; med granskning och sammanställning av handlingar, kontakt med tänkta anbudsgivare, utvärdering. Eller med Projektekonomiarbete; uppföljning, ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA), programändringsarbeten (PÄ). Vi kan mycket så sänd oss ett mail om ni behöver förstärkning i er organisation