Vi utför projektledning för alla typer av byggprojekt, ny- om- och tillbyggnader samt för enklare hyresgästanpassningar. Projekten kan genomföras antingen som totalentreprenad, generalentreprenad eller delad entreprenad beroende på vad som passar projektet. Vi är vana vid att jobba med upphandlingar samt med LOU.
Vi tycker att projektledaren skall driva projektet och dess organisation mot ett väl formulerat slutresultat/mål. Projektledaren har ansvar för att leverera projektet till rätt kvalitét, vid rätt tidpunkt samt till rätt kostnad.
Vi engagerar oss i kunden, är lyhörda och vi ser tydlighet som en viktig del genom alla led i projektet. Som biträdande projektledare ser vi med fördel att vi kan kombinera uppdraget som kontrollansvarig.