Knejpans är ett personligt projektledningsföretag som hjälper er genom byggprocessen. Våra uppdrag utförs med stort engagemang och stor noggrannhet där vi vill att beställaren skall känna tillit. Vi jobbar med projekt-, projekterings- och produktionsledning av ny, om- och tillbyggnadsprojekt. Vi är kontrollansvariga enl. PBL samt utbildade byggarbetsmiljösamordnare.

Våra uppdrag är nybyggnationer av flerbostadshus och kommersiella lokaler, samt om- och tillbyggnader av olika byggnader och för olika beställare inom både privata och offentliga sektorn. Vi utför projekt som genomförs som totalentreprenad, generalentreprenad, delad entreprenad liksom vi även jobbar med LOU.

Knejpans startade 2009 i Stockholm men finns numera i Ängelholm. Knejpans är ett enmansbolag med nära samarbetspartners, detta gör att vi kan utbyta både erfarenhet och kvalifikationer med varandra samt vid behov även hjälpa varandra under tidspressade arbetsuppgifter i byggprocessens alla led. 

Vi drivs av nyfikenhet, att skapa teamkänsla och att maximera kundnyttan i projektens olika unika förutsättningar.