Vi tar gärna uppdrag som projekteringsledare. Vi anser att en viktig del som projekteringsledare är att få en väl fungerande projekteringsorganisation som samverkar och där vi har ett gott arbetsklimat. Organisationen skall jobba mot samma mål/målbild och för att nå målet även vara kunniga, engagerade, lyhörda, flexibla samt samarbetsvilliga.
Lyhördhet, rutiner, ordning och reda tillsammans med bra individer ger ofta ett bra resultat. Resultatet är handlingar, som illustrerar det som byggherren/hyresgästen efterfrågat.
Vi kombinerar gärna rollen som projekteringsledare med uppdraget som
Bas-P och eller Kontrollansvarig.