Vi hjälper gärna till med byggledning under byggproduktionen. Vi planerar gemensamt vår insats och utgår från ert behov, projektets art samt entreprenadform. Vi är vana vid olika arbetssätt/mallar som våra beställare vill arbeta efter och vi kan snabbt anpassar oss efter dessa. Vi kan hantera byggmöten, ändrings och tilläggsarbeten (ÄTA), programändringar (PÄ), tidplaner, arbetsmiljö mm. Vi ser med fördel att kombinera byggledning med uppdraget som kontrollansvarig och eller som byggarbetsmiljösamordnare Bas-U.