Som kontrollansvarig hjälper vi dig som byggherre att säkerställa att projektet håller sig de lagar och krav som gäller för just ditt projekt. Vi biträder dig självklart på tekniskt samråd liksom vi kan hantera samtliga kontakter med myndigheter. Vi ser till att projektets kontrollorganisation får fram de intyg och den dokumentation som krävs för ett slutbesked, vi sammanställer handlingarna och skickar över dessa till kommunen enligt kommunens direktiv. Vi ser till att slutbeskedet kommer byggherren till handa när så önskas.
Jag har K-behörighet vilket är den högsta nivån och jag är därmed godkända att vara med i projekt av komplicerad art.
Som byggherre är det ett lagkrav, där byggåtgärden kräver detta, att anlita en certifierad kontrollansvarig som har en självständig ställning.